Isabelle Bij

Offline hero

Waar het media-inhoudelijke traject ophoudt, begint de uitdaging voor Isabelle. Als AV-planner laat zij merken op radio en televisie tot de verbeelding spreken door er cijfermatige onderbouwing aan toe te voegen, in nauwe interactie met onze klant. Isabelle is een meester(es) in het verder verfijnen en doorvertalen van doelstellingen naar een RTV-campagne. Isabelle is vandaag alweer beter dan gisteren, want haar nieuwsgierigheid kent geen grenzen.

Klanten

Cases