SEA

Via zoekmachine-adverteren of Search Engine Advertising (SEA) koppelen we jouw advertenties aan zoekopdrachten van jouw potentiële doelgroep. Onze Ads-specialisten zorgen voor de juiste zoekwoorden, strategie, campagne en resultaten. Relevantie gegarandeerd!

Wie zoekt, wil vinden. Waarom consumenten niet een handje helpen in hun online zoektocht, met jouw relevante boodschap? Mensen die actief online zoeken op termen die voor jouw business relevant zijn, zijn waardevol voor jouw bedrijf. En andersom: jij hebt deze zoekende consumenten mogelijk een product of dienst te bieden waar ze op dat moment behoefte aan hebben.

Van zoekwoordenonderzoek tot conversiedoel

Met zoekmachine-adverteren (SEA) koppelen we jouw advertenties aan zoekopdrachten die daarbij aansluiten. Verkoop jij biologische dranken en zoeken consumenten op “biologische wijn”? Via zoekmachine-advertenties vinden jullie elkaar. In potentie is dit een match! Om dit soort succesvolle matches tot stand te laten komen, helpen onze kundige AdWords-specialisten je verder, vanaf de strategie tot de uitvoering en rapportage. Want welke woorden selecteer je? Zoveel wensen, zoveel woorden! We zetten samen een sluitende campagne op, die tot doel heeft om zoekende consumenten bewust te maken van jouw merk en product. Idealiter komt het vervolgens tot een aankoop, of ander conversiedoel.

Google AdWords en Google Premier Partner

Dit alles gebeurt met Google Adwords. Deze tool biedt een scala aan mogelijkheden en de grondige kennis en ervaring van onze specialisten is daarom uitermate nuttig. Het feit dat we Google Premier Partner zijn, getuigt van de kennis en kunde die we op dit gebied in huis hebben. Om dit keurmerk te behouden worden onze specialisten periodiek bijgeschoold, zodat de status ‘Google Adwords-expert’ en de bijbehorende certificaten van kracht blijven.

Services